Program PROW 2014-2020 w GMINIE TRZEBIESZÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Operacja pn. Budowa gminnego targowiska “Mój Rynek” w Trzebieszowie Drugim mająca na celu skrócenie cyklu dostaw pochodzących od rolników i lokalnych producentów produktów rolno-spożywczych do odbiorców końcowych poprzez budowę targowiska stałego (3 strefy handlowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebieszowie Drugim, co przyczyni się do poprawy zbytu produktów rolno-spożywczych, ich jakości, warunków prowadzenia działalnosci gospodarczej w tym wzmocnienia pozycji rolnków oraz życia mieszkańców na obszarze Gminy Trzebieszów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całego zadania wynosi 1 569 480,79 zł brutto w tym:

  1. a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 967 615,00 zł.
  2. b) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 514 205,10 zł,
  3. c) środki własne budżetu w wysokości 87 660,69 zł.

W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne, warstwy nawierzchni placu targowego, montaż zaplecza targowiska wraz z sanitariatami, montaż wiaty handlowej wraz ze stanowiskami sprzedażowymi, montaż oznaczenia targowiska nazwą “Mój Rynek”, montaż lamp parkowych – ulicznych, przyłącza instalacji budowlanych, montaż zestawu fotowoltaicznego 230 V do zasilenia oświetlenia lamp parkowych i oświetlenia toalety  i wiaty.

_________________________________________________________________________Przebudowa drogi gminnej 102309L w Kurowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej 102309L w Kurowie wraz ze skrzyżowaniami dróg 114322L, 114321L, 114323L i 102310L mająca na celu poprawę i podwyższenie na terenie Gminy Trzebieszów parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej na odcinku 980,07 m. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Celem operacji jest poprawa i podwyższenie na terenie Gminy Trzebieszów parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej na odcinku 980,07 m., poprzez przebudowę drogi gminnej 102309L w Kurowie wraz ze skrzyżowaniami dróg 114322L, 114321L, 114323L i 102310L. Cel operacji przyczyni się do poprawy jakości życia ludności wiejskiej korzystającej  z ulepszonej infrastruktury drogowej na terenie realizowanej operacji poprzez wspieranie rozwoju lokalnego, poprawę możliwości korzystania z usług publicznych oraz warunków zamieszkiwania na terenie gminy Trzebieszów. Cel operacji wpływa na osiągnięcie celu PROW, gdyż jego realizacja przyczynia się do wspierania lokalnego rozwoju.

Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy do posesji, pobocza, roboty wykończeniowe.

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

 

Skip to content