Projekty UE 2007-2013

W okresie 2007 – 2015 Gmina Trzebieszów pozyskała


W okresie 2007 -2013 w Gminie Trzebieszów zrealizowano następujące projekty: *

Projektu Infrastrukuralne:**

Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INNE PROJEKTY:

WYDARZENIA:

7 lipca 2015

Zakończenie i podsumowanie projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

    W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowany był  od września 2014 r. do końca czerwca 2015 r. projekt systemowy pt: ?Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych?

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Beneficjentem była Gmina Trzebieszów.

Za realizację bezpośrednio odpowiadał Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie.

Wsparciem zostało objęte siedem oddziałów przedszkolnych (dotychczasowe zerówki) w sześciu szkołach podstawowych tj.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosiła 610.690,35 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy siedmiu oddziałów przedszkolnych w sześciu szkołach podstawowych w gminie Trzebieszów poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich oraz podniesienie jakości kształcenia dzieci 5 ? letnich.

W siedmiu oddziałach przedszkolnych (dotychczasowe zerówki) funkcjonujących na terenie naszej gminy zaplanowano szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt obejmował trzy grupy działań:

  1. Organizację placów zabaw
  2. Dostosowanie pomieszczeń
  3. Wyposażenie

           W ramach  pierwszego  zadania  wykonano  place  zabaw z bezpieczną  nawierzchnią piaszczystą i zabawkami (tj. karuzele, ścianka wspinaczkowa, domek dla dzieci, sprężynowce, bujaki, tor przeszkód,  labirynt,  lokomotywa  z  wagonem,  piaskownica,  zamek ) w Celinach  o  pow. 150 m2 , w Dębowicy o pow. 140 m2  i w Trzebieszowie 100 m2   wraz z ogrodzeniem. W Jakuszach, Mikłusach, Szaniawach  uzupełniono wyposażenia na istniejących placach zabaw tj. karuzele, ścianka wspinaczkowa, domek dla dzieci, sprężynowce, bujaki, tor przeszkód,  labirynt,  lokomotywa  z  wagonem,  piaskownica,  zamek ).

          W ramach projektu zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału przedszkolnego. Zakupiono i zamontowano umywalki, podesty, lustra, podajniki na mydło, suszarki do rąk.

         Działanie wyposażenie ? jest to najbardziej obszerne zadanie, które obejmuje zakup i dostawę sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach: odkurzacze, pralki, froterki,  meble przedszkolne i wyposażenie szatni ( tj. stoły, krzesła, szafki, szafki , szafki ubraniowe, kanapki rozkładane,  regały, pufy itp.), zakupiono meble dla nauczyciela ( biurko, krzesło), wykładzinę do sal, tablice, poduszki, leżaki dla dzieci, zabawki ( klocki, lalki, piłki, koń na biegunach, samochody, zestawy zabawek do piaskownicy itp.), pomoce dydaktyczne ( gry planszowe, zestawy edukacyjne, gry ćwiczące pamięć,  itp.), artykuły plastyczne (farby, kredki, kleje, brystole, plastelina).

Dzięki realizacji projektu udało się każdą salę przedszkolną wyposażyć w sprzęt ICT tj. laptopy z oprogramowaniem, drukarki, skanery, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, ekrany, kopiarki kolorowe,   telewizory, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, zestawy nagłaśniające, kamery, aparaty cyfrowe, zakupiono także  programy komputerowe z wykorzystaniem technologii ICT w zarządzaniu placówką.

Doposażono kuchnie, zakupiono: szafki do przechowywania naczyń, kuchenki, lodówki, zmywarki gastronomiczne z wyparzaczem, naczynia, garnki, talerze, sztućce, zlewy, młynek do rozdrabniania resztek  itp.). Zamontowano  rolety a także wyposażono sale przedszkolne w elementy zapewniające bezpieczne warunki ( gaśnice przeciwpożarowe, apteczki, zabezpieczenie gniazdek i mebli). W zależności od potrzeb zabezpieczono grzejniki zabudową, w celu uniknięcia oparzeń oraz urazów głowy, zakupiono szafki medyczne.     

Ogółem szczegółowy budżet projektu zawiera ponad 384 pozycji co świadczy o skali projektu.

Poprzez realizację projektu znacząco uległy poprawie warunki wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebieszów.

Projekt zostanie rozliczony  w lipcu 2015 r.

 


7 maja 2010

>>> W dniu 07.05.2010 r. w Trzebieszowie Wójt Gminy podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka Akcyjna, Al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków – wykonawcą zadania wybranego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn: “Budowa drogi gminnej nr 002314L Gołowierzchy-Mikłusy” od km 0+000 do km 2+930 dł. 2,930 km. Wartość robót budowlanych wynosi 1.408.227,97 PLN. Termin zakończenia projektu do dnia 29.10.2010 r.

5 marca 2010

>>> W dniu 05.03.2010 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn: “Budowa drogi gminnej nr 002314L Gołowierzchy-Mikłusy” od km 0+000 do km 2+930 dł. 2,930 km w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej: V Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy. Typ projektu: Drogi gminne. Wartość projektu wynosi 1.614.045,47 PLN w tym dofinansowanie z RPO wynosi 807.022,73 PLN Termin zakończenia projektu do dnia 29.10.2010 r.

Program PROW

PROW 2007-2013 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy.
Wartość projektu wynosi 33.292,90 PLN,
w tym dofinansowanie z PROW 12.000,00 PLN. 24.10.2014

 

24 października 2014
Ogłoszenie o finansowaniu projektu
  >>>W dniu 25.07.2014 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy. W skład zadania wchodzi wykonanie: robót ziemnych i robót w zakresie różnych nawierzchni, altany rekreacyjnej, huśtawki zadaszonej, urządzenie placu zabaw, zieleń. Wartość projektu wynosi 33.292,90 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 12.000,00 PLN. 24.10.2014

Ogłoszenie o finansowaniu projektu
>>>W dniu 25.07.2014 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw i boiska do piłki nożnej w miejscowości Kurów. W skład zadania wchodzi wykonanie: robót ziemnych i robót w zakresie różnych nawierzchni, urządzenie placu zabaw, urządzenie boiska do piłki nożnej, zieleń. Wartość projektu wynosi 29.926,39 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 12.000,00 PLN. 24.10.2014

Ogłoszenie o finansowaniu projektu
>>>W dniu 19.05.2014 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw i boiska do piłki nożnej w miejscowości Popławy-Rogale. W skład zadania wchodzi wykonanie: robót ziemnych i robót w zakresie różnych nawierzchni, urządzenie placu zabaw, urządzenie boiska do piłki nożnej. Wartość projektu wynosi 31.249,23 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 12.000,00 PLN. 09.10.2013

Ogłoszenie o finansowaniu projektu
>>>W dniu 28.08.2013 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Trzebieszów. Wartość projektu wynosi 6.768,00 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 5.400,00 PLN. 07.10.2013

Ogłoszenie o finansowaniu projektu
>>>W dniu 23.07.2013 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Mikłusy. W skład zadania wchodzi wykonanie: robót ziemnych i robót w zakresie różnych nawierzchni, urządzenie placu zabaw, zieleń. Wartość projektu wynosi 64.271,20 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 25.000,00 PLN.   07.10.2013

Ogłoszenie o finansowaniu projektu
>>>W dniu 13.08.2013 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Celiny. W skład zadania wchodzi wykonanie: robót ziemnych i robót w zakresie różnych nawierzchni, urządzenie placu zabaw, zieleń. Wartość projektu wynosi 64.001,93 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 25.000,00 PLN.

21 lutego 2013
  >>>Ogłoszenie o finansowaniu projektu

30 czerwca 2012
>>>Ogłoszenie o finansowaniu projektu

 

3 maja 2011

>>>W dniu 03.03.2011 r. r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego trzy umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

Wartość projektu wynosi  95.699,85 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 24.950,00 PLN. Termin zakończenia projektu: październik 2011 rok.

2.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W WÓLCE KONOPNEJ

Wartość projektu wynosi  50.750,56 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 15.100,00 PLN. Termin zakończenia projektu: październik 2011 rok.

3.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TRZEBIESZOWIE

Wartość projektu wynosi  43.214,52 PLN, w tym dofinansowanie z PROW 15.000,00 PLN. Termin zakończenia projektu: październik 2011 rok.

 

12 kwietnia 2010

>>>W dniu 12.04.2010 r. w Trzebieszowie Wójt Gminy Trzebieszów podpisał umowę z Zakładem Instalacji Sanitarnej CO i Gaz Andrzej Łuka, ul. Starowiejska 295, 08-110 Siedlce – wykonawcą zadania wybranego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Wierzejki. Wartość robót budowlanych wynosi 874.975,22 PLN. Termin zakończenia projektu planowany jest w czerwcu 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

22 lutego 2010

>>>W dniu 22.02.2010 r. w Trzebieszowie Wójt Gminy Trzebieszów podpisał umowę z Zakładem Tworzyw Sztucznych METALPLAST-KALISZ Sp. z o.o., ul. Niecała 6, 62-800 Kalisz – wykonawcą zadania wybranego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wartość zadania wynosi 163.909,44 PLN. Termin zakończenia projektu: 31.03.2010 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

21 grudnia 2009

>>>W dniu 21.12.2009 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie pn: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wartość projektu wynosi 219.600,00 PLN w tym dofinansowanie z PROW wynosi 135.000 PLN. Termin zakończenia projektu: 31.03.2010 r.

 

>>>W dniu 21.12.2009 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie pn: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Wierzejki. Wartość projektu wynosi 1.704.734,14 PLN, w tym dofinansowanie z PROW wynosi 950.045 PLN. Termin zakończenia projektu planowany jest w czerwcu 2011 r.

13 października 2009

>>>W dniu 13.10.2009 r. w Trzebieszowie Wójt Gminy Trzebieszów podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym DACHPOL Olczuk Wojciech, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Staromiejska 16 – wykonawcą zadania wybranego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu pn: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szaniawy-Matysy. Wartość robót budowlanych wynosi 630.451,97 PLN. Termin zakończenia projektu: 31.08.2010 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

26 sierpnia 2009

>>>W dniu 26.08.2009 r. Wójt Gminy Trzebieszów podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie pn: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szaniawy-Matysy. Wartość projektu wynosi 709.578,73 PLN, w tym dofinansowanie z PROW wynosi 391.722 PLN. Termin zakończenia projektu: 31.08.2010 r.

 

*wg bazy Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13)  na dzień 31.12.2015 r.
**źródło: http://www.mapa.rpo.lubelskie.pl

Skip to content