Prośba o wypełnienie ankiety w ramach przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Gmina Trzebieszów w ramach przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przeprowadza wśród mieszkańców badanie ,,Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Trzebieszów z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych?, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy i innych uzależnień behawioralnych.

Wykonawcą usługi jest firma Nowe Horyzonty z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety w terminie do dnia 11.02.2022 do25.02.2022 i dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

Link do ankiety dla mieszkańców:  https://www.webankieta.pl/ankieta/706425/trzebieszow-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Dziękujemy.

Skip to content