Przebudowa drogi gminnej nr 102320L Trzebieszów-Dębowierzchy.

Informujemy, o realizacji zadania  Gminy Trzebieszów pn. Przebudowa drogi gminnej nr 102320L Trzebieszów-Dębowierzchy.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W efekcie realizacji projektu uzyskaliśmy przebudowę drogi o długości 2948 mb. Zadanie obejmowało na odcinku  od  km 0+008,31  do km  0+684,23 obustronne poszerzeniu o nieregularnej szerokości istniejącej jezdni do 6m wraz ze zmianą geometrii łuków. Istniejąca nawierzchnia została wykorzystana jako podbudowa dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Od km  0+684,23 do 2+162,93 wykonano nawierzchnię dwuwarstwową z betonu asfaltowego o szerokości 5m, na dwuwarstwowej podbudowie. Przekrój drogowy jezdni został umocniony obustronnym poboczem o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Od  km 2+162,93  do km  2+948,41 uzyskano  obustronne poszerzenie                z nieregularnej szerokości do szerokości 6m. Istniejąca nawierzchnia o szerokości 5m została wykorzystana jako podbudowa dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

W wyniku realizacji projektu poprawiło się bezpieczeństwo poprzez uporządkowanie geometrii              i poszerzenie jezdni.

Skip to content