Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty

Gmina Trzebieszów realizuje projekt: ?Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty?. Finansowany jest on ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

W ramach projektu planujemy realizację następujących zadań:

rozbiórkę istniejącego w części drogi chodnika, którego obecny stan jest niezadowalający,

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z kratami zbierającymi wodę, co spowoduje prawidłowe odwodnienie jezdni,

wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika, co zwiększy bezpieczeństwo poruszania się po drodze dla kierowców i pieszych oraz czas użytkowania drogi.

Kolejnym etapem zwiększającym bezpieczeństwo kierowców i pieszych jest oznakowanie poziome poprzez namalowanie linii segregacyjnych ciągłych, przerywanych, przejść dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu, linii zatrzymań oraz innych. W ramach oznakowania pionowego zostaną wykonanych i stosownie umiejscowionych 24 znaki drogowe.

Ponadto zostaną przebudowane zjazdy do posesji ? istniejące zostaną rozebrane, gdyż pod większością z nich nie ma przepustów, co powoduje zlewanie drogi, a w ich miejsce zostaną pobudowane nowe. Następnym etapem projektu jest wykonanie chodnika z kostki grubości 6 cm i podbudowie 20 cm w obrzeżach betonowych wzdłuż całej długości przebudowywanej drogi, od strony posesji, natomiast od strony ścieżki rowerowej zostanie wbudowany krawężnik 15×30, co spowoduje wyraźne oddzielenie (różnica poziomów 12 cm) ruchu pieszego od rowerowego.

W ramach projektu zostanie wybudowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m z oznakowaniem poziomym i pionowym, co istotnie poprawi bezpieczeństwo. Zostanie wykonana tez zatoka autobusowa głębokości 3 m wraz z peronem z chodnika. W ramach przebudowy drogi zostanie też wykonana nakładka z masy asfaltowej wiążącej grubości średnio 6 cm oraz warstwa ścieralna grubości 4 cm.

W efekcie realizacji projektu uzyskamy:

Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

Uzyskane dofinansowanie to:          608 613,43 zł.

Skip to content