Ptasia grypa – uchylenie obostrzeń !!!

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.2278
Ogłoszony: 22.04.2022
Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego

 

 

Skip to content