Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021.

W czwartek 7 lipca odbyła się jedna z najważniejszych sesji – sesja absolutoryjna, podczas której obecni radni rozpatrywali Raport o Stanie Gminy za 2021 oraz zajęli się udzieleniem Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 r.  

 

Podczas sesji Wójt zaprezentował Raport o Stanie Gminy za 2021 r.  (prezentacja dostępna tutaj ( https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raport-o-stanie-gminy-trzebieszow-za-2021-prezentacja.pdf)

Najważniejsze wnioski:

BUDŻET GMINY ZA ROK 2021.

DEBATA NA RAPORTEM.

Pomimo takiej możliwości nikt nie zgłosił się do debaty nad raportem. Jedynie Przewodniczący RG zainteresował się przyczyną zatrudnienia dwóch księgowych w GOPS. Z racji, iż ten argument nie padł podczas sesji przypominamy, że budżet GOPS wzrósł z ok.  900 tys. w 2020 r do blisko 14 mln zł w 2021 r. (przeniesienie świadczeń rodzinnych do GOPS od 2021 r).

Podczas sesji, na której obecnych było 8 radnych za wotum zaufania głosowało 6 radnych, dwóch radych wstrzymało się, pomimo braku swoich obiekcji, co do treści raportu.

 

Pozostałych 7 radnych nie stawiło się na sesji absolutoryjnej:

Po raporcie zostały przedstawione opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i  Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za 2021 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą składu orzekającego RIO w Lublinie z dnia 26 kwietnia br.,  oraz  Komisja Rewizyjna Rady Gminy Trzebieszów uchwałą nr 1/2022 z dnia 25 maja br.,  zaopiniowały pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2021.  

W efekcie Rada Gminy Trzebieszów  w składzie 8 radnych jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Trzebieszów Mirosławowi Szekalis absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021.

Zastanawia jedynie nieobecność 7 radnych na jednaj z najważniejszych Sesji Rady Gminy Trzebieszów w danym roku.

 

Na koniec kierownicy jednostek organizacyjnych podziękowali wójtowi za owocną współpracę w ubiegłym roku życząc sobie dalszej tak dobrej współpracy.

Skip to content