Rada Gminy Trzebieszów kadencji 2018-2023. Gratulujemy wyboru

od lewej stoją: Jezierski Janusz, Zdanowski Wiesław, Kurowski Adam Grzegorz, Ewa Szczygielska Skarbnik Gminy Trzebieszów, Mościcki Jan Waldemar, Grochowski Leszek, Rola Franciszek, Celiński-Spodar Mariusz, Izdebski  Marek.

od lewej siedzą: Krasuski Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Nurzyński Andrzej -Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Śledź Marcin – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Mościcka Anna,  Mirosław Szekalis – Wójt Gminy Trzebieszów, Krasuski Zygmunt, Grochowski Grzegorz, Kowalczyk Piotr.


W dniu 20 listopada podczas I Sesji Rady Gminy  Trzebieszów nowo wybrani radni złożyli ślubowanie obejmując tym samym mandat radnego Rady Gminy Trzebieszów.

Podczas Sesji Rady Gminy nowo wybrany Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis w obecności zaproszonych gości i Rady Gminy Trzebieszów złożył ślubowanie obejmując mandat Wójta Gminy Trzebieszów.

Podczas Sesji wybrani zostali także:

Przewodniczący Rady Gminy, którym wybrany został jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym Pan Andrzej Nurzyński (w środku) 

Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Marcin Śledź ( z prawej)  i Pan Paweł Krasuski ( z lewej)

Skip to content