Ranking Gmin 2017: Gmina Trzebieszów najwyżej sklasyfikowana wśród gmin wiejskich w powiecie łukowskim

W serwisie samorządowym Polskiej Agencji Prasowej pojawił się ranking Gmin 2017. Jego podstawą są wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, publikowane przez Ministerstwo Finansów. Które miejsce zajęły samorządy w powiecie łukowskim?

Podstawą wyliczeń Ministerstwa Finansów są dane finansowe z 2015 roku, na podstawie którego opublikowano raport Ranking Gmin 2017. Dane udostępnione przez resort finansów zawierają wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W). W przypadku wskaźników G oszacowano je w tym roku na 1 596,67 zł.

Jakie dane widnieją w raporcie? Dochody powyżej tej średniej uzyskało zaledwie 449 gmin w Polsce, zatem ponad dwa tysiące jest poniżej tej wartości. W zestawieniu tym Miasto Łuków zostało sklasyfikowane na 550 pozycji z dochodem podatkowym na jednego mieszkańca (wskaźnik G) w wysokości 1514,62 zł, a Miasto Stoczek Łukowski z kwotą 1429,50 zł uplasowało się na 675 miejscu.

Najwyżej sklasyfikowaną w tym rankingu gminą wiejską naszego powiatu jest Gmina Trzebieszów (1377 miejsce ze wskaźnikiem G 1091,40 zł). Kolejną naszą gminą w rankingu jest Wola Mysłowska ? 1800 miejsce z wynikiem 937,47 zł. Siedem gmin wiejskich z naszego terenu sklasyfikowano w ostatniej pięćsetce rankingu: 2126 miejsce – Gmina Stoczek Łukowski – 807,17 zł, 2150 miejsce – Gmina Łuków – 800,40 zł, 2163 miejsce – Stanin – 795,55 zł, 2217 miejsce – Krzywda – 768 zł, 2317 miejsce – Adamów – 695,33 zł, 2345 miejsce – Serokomla – 673,59 zł, 2355 miejsce ? Wojcieszków ? 665,23 zł.

Skip to content