Regionalny System Ostrzegania

Logo RSO

Co to jest RSO ?

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Jak to działa?   

Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.
Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

Bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe (Android, Apple ? IOS, Windows Phone):

RSO umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.

STANY WÓD Poziom wód w rzekach województwa lubelskiego
BEZPIECZEŃSTWO Informacje przekazywane przez KW Policji w Lublinie i KW PSP w Lublinie
STANY PRZECIWPOWODZIOWE Ogłoszone i odwołane
OSTRZEŻENIA Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne
GRYPA Zagrożenia grypą
DROGI Stan przejezdności dróg na terenie województwa lubelskiego
PROGNOZA POGODY Prognoza pogody dla województwa lubelskiego
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ Zasady zachowania się podczas zagrożeń
RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo medyczne
PRZEJŚCIA GRANICZNE Szacunkowe czasy oczekiwania na granicy

 

Skip to content