Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Uchwała nr LI/296/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów

Regulamin wchodzi w życie 30.11.2022 r.

Skip to content