REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, NIE ULEGAM NAŁOGOM ? ŻYJĘ ZDROWO? pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów

 1. Organizatorzy konkursu:

 1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

       Jadwiga Galińska

 1. Temat konkursu: ,, NIE ULEGAM NAŁOGOM ? ŻYJĘ ZDROWO?.
 1. Cele konkursu:
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

     Prace konkursowe należy dostarczyć do 21 sierpnia 2015r.

 1. Przedmiot konkursu:

Uczestnicy konkursu tworzą prace plastyczne na temat ,, NIE ULEGAM NAŁOGOM ? ŻYJĘ ZDROWO?.

 1. Wymogi pracy konkursowej:
 2. a) format pracy plastycznej – A4 i większe,
 3. b) technika prac dowolna,
 4. c) praca musi być opisana w następujący sposób: imię nazwisko, wiek uczestnika konkursu,    

                   adres ( w przypadku ucznia – nazwa szkoły)

 1. Pozostałe warunki konkursu:

w Trzebieszowie.

 1. Uwagi końcowej
 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

archiwum.trzebieszow.gmina.pl     oraz     www.sptrzebieszow.szkolnastrona.pl

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na:
 4. a) przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia      

         konkursu,

 1. b) opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej  

         Organizatorów imienia i nazwiska autora nagrodzonej pracy.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

                                                                                        ORGANIZATORZY

Skip to content