Rodzinny Konkurs Czytelniczy

Rodzinny Konkurs Czytelniczy

,, Pamiętane przez dziadków, czytane przez rodziców i lubiane
przez dzieci lektury Henryka Sienkiewicza  łączące pokolenia.


Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie

zaprasza do udziału w konkursie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i jego twórczości

Regulamin konkursu:

  1. Rodziny biorące udział w konkursie odpowiadają na 4 zestawy pytań  załączone do niniejszego konkursu
  1. Zestawy pytań dostępne są na stronie Internetowej Urzędu Gminy Trzebieszów pod hasłem ,,Rodzinny Konkurs Czytelniczy? lub w formie papierowej do odebrania w GBP  w Trzebieszowie
  1. Arkusz z odpowiedziami należy dostarczyć do GBP

    w Trzebieszowie do dnia 10 maja 2016r. (osobiście lub mailowo  na adres   [email protected]).

  1. Zwycięzców konkursu wyłoni specjalnie powołana przez organizatorów komisja.
  1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla rodzin biorących udział w konkursie nastąpi podczas   ,,Tygodnia bibliotek? 12 maja 2016r (czwartek), o godz. 15.00  tel. 25 796 03 83

POBIERZ – ZESTAWY PYTAŃ


 

Skip to content