Rolniku weź udział w konsultacjach KE nt. zazielenienia!

Przypominamy, że Komisja Europejska do 8 marca 2016 r. zbiera opinie rolników dotyczące doświadczeń z realizacji obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich. Szczególnie istotne są opinie dotyczące wdrażania zazieleniania, równych warunków działania (możliwości zarządzania gospodarstwami na równi z rolnikami z innych krajów UE), potencjału produkcyjnego i możliwych sposobów uproszczenia ram zazieleniania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych z nimi związanych.

Oczekuje się również pierwszych opinii od respondentów na temat skutków zazieleniania.

KE prosi o udział w konsultacjach, poprzez wypełnienie kwestionariusza w internecie. Niektóre pytania są obowiązkowe dla wszystkich respondentów. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, respondenci są proszeni o odpowiedź na te, które ich dotyczą. Prosimy o konkretne przykłady konkretnych problemów.

Więcej informacji na stronie KE

Konsultacje społeczne w sprawie doświadczeń z pierwszego roku wdrażania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (WPR)

Skip to content