Rozdanie nagród w konkursie fotograficznym

Projekt Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych.

konkurs-fotograficzny_nurzyna_16

Rozdanie nagród w konkursie fotograficznym

Z przyjemnością informujemy, iż 7 listopada br. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim. Konkurs organizowany był w ramach projektu Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? realizowanego przez Lokalną Grupę Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI na podstawie zawartej umowy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie dofinansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nagrody zakupione w ramach projektu osobiście odebrali wszyscy laureaci konkursu, którzy wraz z opiekunami przybyli na uroczystość. Gratulacje laureatom oraz szkołom złożyli: Grzegorz Świerczewski ? Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łukowie, Mirosław Szekalis Wójt Gminy Trzebieszów (przewodniczący jury), Wojciech Szczygieł  Zastępca Wójta Gminy Łuków, Stanisław Rola  sołtys wsi Nurzyna, g. Trzebieszów, Andrzej Czubaszek  Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy oraz Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu LGD, koordynator projektu (członek jury).

FOTOGALERIA

konkurs-fotograficzny_nurzyna_1

 

konkurs-fotograficzny_nurzyna_2

konkurs-fotograficzny_nurzyna_3

konkurs-fotograficzny_nurzyna_5

konkurs-fotograficzny_nurzyna_6

konkurs-fotograficzny_nurzyna_7

konkurs-fotograficzny_nurzyna_8

konkurs-fotograficzny_nurzyna_9

konkurs-fotograficzny_nurzyna_10

konkurs-fotograficzny_nurzyna_11

konkurs-fotograficzny_nurzyna_12

konkurs-fotograficzny_nurzyna_14

konkurs-fotograficzny_nurzyna_15

konkurs-fotograficzny_nurzyna_16

konkurs-fotograficzny_nurzyna_17

konkurs-fotograficzny_nurzyna_18

Fot. Sławomir Smolak


 

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 zorganizowała dla uczniów szkół powiatu łukowskiego konkurs fotograficzny ?Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim?. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, łącznie nadesłano 99 prac od 53 autorów w dwóch kategoriach:

Kategoria A ? uczniowie szkół podstawowych (wpłynęły 53 zdjęcia od 28 uczniów),

Kategoria B ? uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (wpłynęło 46 zdjęć od 25 uczniów).

W dniu 26 października 2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Mirosław Szekalis, Wójt Gminy Trzebieszów ? przewodniczący
  2. Paweł Przeździak, fotograf ? członek
  3. Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu LGD ?RAZEM? ? członek

i dokonała oceny i kwalifikacji prac dostarczonych na konkurs fotograficzny. Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami obiektywnymi (zgodność tematyczna, jakość i estetyka prac) wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii. W kategorii uczniowie szkół podstawowych wyróżniono więcej prac niż zakładano, ze względu na wyrównany poziom otrzymanych prac.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA A ? UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce dla  Wiktora Mikołajewskiego z klasy II Szkoły Podstawowej w Mysłowie za zdjęcie ?Zachód słońca? wykonane na stawach w Mysłowie w Gminie Wola Mysłowska

II miejsce dla Aleksandry Pazderskiej z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Pejzaż? wykonane na stawach w Charlejowie w Gminie Serokomla

III miejsce dla Daniela Kaźmierczaka z klasy V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie za zdjęcie ?Sienkiewiczowskie stawy? wykonane na stawach w Burcu w Gminie Wojcieszków

Wyróżnienie dla Julii Basak z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli za zdjęcie ?Magiczny staw? wykonane w miejscowości Bielany Duże w Gminie Serokomla

Wyróżnienie dla Zuzanny Waneckiej z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach za zdjęcie ?Oko w oko z żabką? wykonane nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie

Wyróżnienie dla Wiktorii Kołpak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Nadrzeczny pejzaż wiosenny? wykonane na rzece Czarna w Gminie Serokomla

Wyróżnienie dla Martyny Makosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach za zdjęcie ?Promienne odbicie? wykonane nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie

KATEGORIA B ? UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I miejsce dla Artura Rychty z klasy III Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie za zdjęcie ?Jesienne zwierciadło? wykonane w Rezerwacie Jata w Gminie Łuków

II miejsce dla Filipa Tarasiuka z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks St. Konarskiego w Łukowie  za zdjęcie ?Spadająca gwiazda?  wykonane przy Zbiorniku Cegielnia w Łukowie

III miejsce dla Klaudii Polak z I klasy Liceum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie za zdjęcie ?Jesień? wykonane na stawach w Burcu

Wyróżnienie dla Adriana Świderskiego z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy za zdjęcie ?Grzybień biały? wykonane w Woli Gułowskiej

Wyróżnienie dla Konrada Celeja z II klasy gimnazjum Zespołu Oświatowego w Starej Roży za zdjęcie ?Czarne bagna? wykonane w pobliżu Wólki Różańskiej w Gminie Stoczek Łukowski

Celem konkursu było:

  • propagowanie wiedzy na temat znaczenia zbiorników wodnych dla zachowania bioróżnorodności i łagodzenia klimatu,
  • budzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu i dostrzeganie niezwykłych jej detali,
  • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
  • zebranie informacji o ciekawych i interesujących miejscach retencji wody i gatunkach z nimi związanych do wykorzystania przez wnioskodawcę.

Nagrodami w konkursie były tablety, statyw fotograficzny, zegarek sportowy oraz pendrive?y. Zakupione zostały przez LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w ramach projektu ?Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 51/2016 z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu fotografie biorące udział w konkursie.

KATEGORIA A ? UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

i_zachod_slonca_stawy-myslow-gm-wola-myslowska-wiktor-mikolajewski

I miejsce: Wiktor Mikołajewski z klasy II Szkoły Podstawowej w Mysłowie ? zdjęcie pt. ?Zachód słońca?

 

ii_pejzaz1-stawy-w-charlejowie-aleksandra-pazderska-klasa-vi-sp-krzowka

II miejsce: Aleksandra Pazderska z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce ? zdjęcie pt. ?Pejzaż?

 

iii_daniel_kazmierczak_zs_1_lukow_

III miejsce: Daniel Kaźmierczak z klasy V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie ? zdjęcie pt. ?Sienkiewiczowskie stawy?

 

wyroznienie_julia-basak-trzy-stawy-bielany-duze

Wyróżnienie: Julia Basak z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli ? zdjęcie pt. ?Magiczny staw?

 

wyroznienie_oko-w-oko-z-zabka-zalew-zimna-woda-lukow-zuzanna-wanecka-sp

Wyróżnienie: Zuzanna Wanecka z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach ? zdjęcie pt. ?Oko w oko z żabką?

 

wyroznienie_nadrzeczny-pejzaz-wiosenny_rzeka-czarna-2-serokomla-wiktoria-kolpak-sp-krzowka-klasa-vi

Wyróżnienie: Wiktoria Kołpak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Nadrzeczny pejzaż wiosenny?

 

promienne-odbicie-zalew-zimna-woda-w-lukowie-martyna-makosz-sp

Wyróżnienie: Martyna Makosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach ? zdjęcie pt. ?Promienne odbicie?

 

KATEGORIA B ? UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

i_gimnazjum_jesienne-zwierciadlo_artur-rychta_zbiornik-wodny-rezerwat-jata

I miejsce: Artur Rychta z klasy III Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie ? zdjęcie pt. ?Jesienne zwierciadło?

 

ii_gimnazjum_spadajaca-gwiazda_filip-tarasiuk_zbiornik-cegielnia

II miejsce: Filip Tarasiuk z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks St. Konarskiego w Łukowie ? zdjęcie pt. ?Spadająca gwiazda?

 

iii_klaudia-polak-z-i-klasy-liceum-z-zespol-szkol-im-gen-franciszka-kaminskiego-w-adamowie_jesien

III miejsce: Klaudia Polak z I klasy Liceum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie ? zdjęcie pt. ?Jesień?

 

wyroznienie_grzybien-bialy_wola_gulowska_adrian_swiderski_debowica

Wyróżnienie: Adrian Świderski z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy ? zdjęcie pt. ?Grzybień biały?

 

wyroznienie_zespol_oswiatowy_ii_gimanzjum__w_starej_rozy_konrad_celej

Wyróżnienie: Konrad Celej z II klasy gimnazjum Zespołu Oświatowego w Starej Roży ? zdjęcie pt. ?Czarne bagna?


 

Skip to content