Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego: Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim.

wyroznienie_grzybien-bialy_wola_gulowska_adrian_swiderski_debowica

Projekt Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych

Rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI oraz Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis zorganizowali dla uczniów szkół powiatu łukowskiego konkurs fotograficzny Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, łącznie nadesłano 99 prac od 53 autorów w dwóch kategoriach:

Kategoria A uczniowie szkół podstawowych (wpłynęły 53 zdjęcia od 28 uczniów),

Kategoria B  uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (wpłynęło 46 zdjęć od 25 uczniów).

W dniu 26 października 2016 r. zebrała się Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Mirosław Szekalis, Wójt Gminy Trzebieszów – przewodniczący
  2. Paweł Przeździak, fotograf  -członek
  3. Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu LGD RAZEM – członek

i dokonała oceny i kwalifikacji prac dostarczonych na konkurs fotograficzny. Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami obiektywnymi (zgodność tematyczna, jakość i estetyka prac) wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii. W kategorii uczniowie szkół podstawowych wyróżniono więcej prac niż zakładano, ze względu na wyrównany poziom otrzymanych prac.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA A  UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce dla  Wiktora Mikołajewskiego z klasy II Szkoły Podstawowej w Mysłowie za zdjęcie Zachód słońca wykonane na stawach w Mysłowie w Gminie Wola Mysłowska

II miejsce dla Aleksandry Pazderskiej z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie Pejzaż wykonane na stawach w Charlejowie w Gminie Serokomla

III miejsce dla Daniela Kaźmierczaka z klasy V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie za zdjęcie Sienkiewiczowskie stawy wykonane na stawach w Burcu w Gminie Wojcieszków

Wyróżnienie dla Julii Basak z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli za zdjęcie Magiczny staw wykonane w miejscowości Bielany Duże w Gminie Serokomla

Wyróżnienie dla Zuzanny Waneckiej z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach za zdjęcie Oko w oko z żabką wykonane nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie

Wyróżnienie dla Wiktorii Kołpak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie Nadrzeczny pejzaż wiosenny wykonane na rzece Czarna w Gminie Serokomla

Wyróżnienie dla Martyny Makosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach za zdjęcie Promienne odbicie wykonane nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie

KATEGORIA B ? UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I miejsce dla Artura Rychty z klasy III Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie za zdjęcie Jesienne zwierciadło wykonane w Rezerwacie Jata w Gminie Łuków

II miejsce dla Filipa Tarasiuka z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks St. Konarskiego w Łukowie  za zdjęcie Spadająca gwiazda  wykonane przy Zbiorniku Cegielnia w Łukowie

III miejsce dla Klaudii Polak z I klasy Liceum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie za zdjęcie Jesień wykonane na stawach w Burcu

Wyróżnienie dla Adriana Świderskiego z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Dębowicy za zdjęcie Grzybień biały wykonane w Woli Gułowskiej

Wyróżnienie dla Konrada Celeja z II klasy gimnazjum Zespołu Oświatowego w Starej Roży za zdjęcie Czarne bagna wykonane w pobliżu Wólki Różańskiej w Gminie Stoczek Łukowski

Celem konkursu było:

  • propagowanie wiedzy na temat znaczenia zbiorników wodnych dla zachowania bioróżnorodności i łagodzenia klimatu,
  • budzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu i dostrzeganie niezwykłych jej detali,
  • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
  • zebranie informacji o ciekawych i interesujących miejscach retencji wody i gatunkach z nimi związanych do wykorzystania przez wnioskodawcę.

Nagrodami w konkursie były tablety, statyw fotograficzny, zegarek sportowy oraz pendrivy. Zakupione zostały przez LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w ramach projektu przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych? dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 51/2016 z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu fotografie biorące udział w konkursie.

KATEGORIA A  UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

i_zachod_slonca_stawy-myslow-gm-wola-myslowska-wiktor-mikolajewski

I miejsce: Wiktor Mikołajewski z klasy II Szkoły Podstawowej w Mysłowie ? zdjęcie pt. ?Zachód słońca?

 

ii_pejzaz1-stawy-w-charlejowie-aleksandra-pazderska-klasa-vi-sp-krzowka

II miejsce: Aleksandra Pazderska z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce ? zdjęcie pt. ?Pejzaż?

 

iii_daniel_kazmierczak_zs_1_lukow_

III miejsce: Daniel Kaźmierczak z klasy V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie ? zdjęcie pt. ?Sienkiewiczowskie stawy?

 

wyroznienie_julia-basak-trzy-stawy-bielany-duze

Wyróżnienie: Julia Basak z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Serokomli ? zdjęcie pt. ?Magiczny staw?

 

wyroznienie_oko-w-oko-z-zabka-zalew-zimna-woda-lukow-zuzanna-wanecka-sp

Wyróżnienie: Zuzanna Wanecka z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach ? zdjęcie pt. ?Oko w oko z żabką?

 

wyroznienie_nadrzeczny-pejzaz-wiosenny_rzeka-czarna-2-serokomla-wiktoria-kolpak-sp-krzowka-klasa-vi

Wyróżnienie: Wiktoria Kołpak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Krzówce za zdjęcie ?Nadrzeczny pejzaż wiosenny?

 

promienne-odbicie-zalew-zimna-woda-w-lukowie-martyna-makosz-sp

Wyróżnienie: Martyna Makosz z klasy VI Szkoły Podstawowej w Gołąbkach ? zdjęcie pt. ?Promienne odbicie?

 

KATEGORIA B ? UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

i_gimnazjum_jesienne-zwierciadlo_artur-rychta_zbiornik-wodny-rezerwat-jata

I miejsce: Artur Rychta z klasy III Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie ? zdjęcie pt. ?Jesienne zwierciadło?

 

ii_gimnazjum_spadajaca-gwiazda_filip-tarasiuk_zbiornik-cegielnia

II miejsce: Filip Tarasiuk z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks St. Konarskiego w Łukowie ? zdjęcie pt. ?Spadająca gwiazda?

 

iii_klaudia-polak-z-i-klasy-liceum-z-zespol-szkol-im-gen-franciszka-kaminskiego-w-adamowie_jesien

III miejsce: Klaudia Polak z I klasy Liceum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie ? zdjęcie pt. ?Jesień?

 

wyroznienie_grzybien-bialy_wola_gulowska_adrian_swiderski_debowica

Wyróżnienie: Adrian Świderski z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Zespołu Szkół w Dębowicy ? zdjęcie pt. ?Grzybień biały?

 

wyroznienie_zespol_oswiatowy_ii_gimanzjum__w_starej_rozy_konrad_celej

Wyróżnienie: Konrad Celej z II klasy gimnazjum Zespołu Oświatowego w Starej Roży ? zdjęcie pt. ?Czarne bagna?

 

Ważna informacja: zmiana w Regulaminie Konkursu fotograficznego

Informujemy, iż do Regulaminu konkursu fotograficznego została wprowadzona zmiana polegająca na zamianie punktu 7 ?Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18×24 cm? na ?Zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 8 megapikseli?.

Ponadto dodaje się pkt. 17 w brzmieniu ?Zdjęcie należy opatrzyć tytułem/nazwą miejscowości/nazwą fotografowanego obiektu (rzeka, staw, zwierzę)?.

W załączeniu skorygowany Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego ? korekta

 

 

Skip to content