Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Trzebieszów

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Trzebieszów.
Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w
Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką.

Beneficjent: Gmina Trzebieszów

Okres realizacji: 2022-2023

Dofinansowanie: 9 405 000,00 zł

Opis inwestycji:

Dostosowanie dróg gminnych klasy lokalnej będących w złym stanie technicznym do obowiązujących norm poprzez poprawę parametrów technicznych. Inwestycja zakłada wzmocnienie podbudowy dróg, poszerzenie jezdni, wymianę nawierzchni, odwodnienie pasa drogowego, uporządkowanie geometrii oraz poprawę infrastruktury dla ruchu pieszych. Inwestycja ma na celu kompleksową poprawę lokalnej infrastruktury drogowej. 

Promesa nr 01/2021/9097/PolskiLad

 


Skip to content