Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej ?Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.?, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków. Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. 

Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Komunikatami Prezesa MCK i Prezesa KIK.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną ?Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Skip to content