Składanie uwag i wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów – przedłużamy do 30 kwietnia !!!

http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/wp-content/uploads/2023/04/Formularz-uwag-do-projektu-studium.docWSZELKIE UWAGI I WNIOSKI W RAMACH KONSULTACJI

DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBIESZÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO  30 KWIETNIA 2023 r.

 

Z dokumentacją dot. studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebieszów I piętro pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu lub tutaj w wersji elektronicznej do pobrania na BIP:

https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=336&action=details&document_id=1847873

Formularz do składania uwag można pobrać tutaj

Skip to content