Sprawdź tożsamość rachmistrza

Jeśli Pan/Pani ma wątpliwości co do tożsamości rachmistrza może go sprawdzić poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego.

Respondent w trakcie wywiadu ma możliwość potwierdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl wprowadzając informacje, które uzyska od rachmistrza tj. jego imię, nazwisko oraz 3 wybrane cyfry identyfikatora z pozycji wylosowanych przez system.

Identyfikator ma 15 znaków łącznie z ?/? ? te znaki (na pozycjach 8 i 10) nie podlegają losowaniu. Jeżeli respondent prosi o podanie cyfr 1, 2, 6 ? to należy wpisać pierwszą, drugą i szóstą cyfrę identyfikatora. Np. dla identyfikatora 3023062/3/00999 ? będzie to 3, 0, 6. Jeżeli system wylosuje np. 5, 9, 13 ? to w pola formularza należy wpisać 0, 3, 9 – 3023062/3/00999.

https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Skip to content