Srebrny Krzyż Zasługi dla naszych samorządowców.

Dwoje naszych samorządowców zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W dniu 28 maja br. Wojewoda Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym mieszkańcom województwa lubelskiego.

Wśród odznaczonych znalazło się dwoje naszych samorządowców:

Pani Ewa Szczygielska – Skarbnik Gminy Trzebieszów, która od 1980 roku pracuje w lokalnym samorządzie, zaś od 2000 roku pełni funkcję Skarbnika Gminy Trzebieszów. 

Pan Krzysztof Jasiński – sołtys wsi Zembry, który blisko od ćwierćwiecza związany jest z lokalnym samorządem pełniąc naprzemiennie funkcję radnego Gminy Trzebieszów (w latach 1994-2002) a od 2003 r.  funkcję sołtysa wsi Zembry, gmina Trzebieszów. 


 
– Chcę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim państwu, którym za chwilę będę miał zaszczyt i honor przekazać nadane przez Prezydenta RP najwyższe odznaczenia państwowe oraz nadane przez poszczególnych ministrów wysokie odznaczenia resortowe. Te państwowe odznaczenia to jest dowód uznania dla państwa wkładu w budowę dobra wspólnego, w szczególności w budowę i rozwój województwa lubelskiego – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek
 
Na sali są ludzie, na których opiera się Lubelszczyzna. Medali nie dostaje się za nic. Medale dostaje się za wybitne zasługi i wkład w rozwój naszej społeczności. To państwo stanowicie trzon tego województwa, jesteście również gwarantem tego, że wasze zaangażowanie przyczyniać się będzie do budowy i rozwoju naszego województwa. Są wśród nas również ludzie na co dzień nie mieszkający w województwie lubelskim, ale są szczególnie z nim związane i działają na jego rzecz – dodał wojewoda Czarnek.
 
Cieszymy się mając tak doświadczonych samorządowców w swoim gronie i dziękujemy  Państwu za  Waszą pracę na rzecz naszej gminy. 

Wójt Gminy Trzebieszow

/-/

Mirosław Szekalis

Skip to content