Stan realizacji programu 500+ w Gminie Trzebieszów.

W miesiącu kwietniu wpłynęło do Urzędu Gminy Trzebieszów 536 wniosków na świadczenia wychowawcze 500+.

Na dzień 29 kwietnia 2016 r wydano 82 decyzje, zaś suma wypłaconych świadczeń wyniosła 50 000 zł 

Skip to content