Stanowisko Starosty Łukowskiego, Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łukowskiego

Stanowisko Starosty Łukowskiego, Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łukowskiego uzgodnione 28.02.2022r.  

W związku z napływem uchodźców z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy ustalono, co następuje:

 1. Całokształtem działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w imieniu Rządu RP
  (w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych) na terenie Województwa Lubelskiego kieruje Wojewoda Lubelski.
 2. Obywatele Ukrainy, którym Państwo Polskie zapewnia zakwaterowanie muszą być zarejestrowani w punktach recepcyjnych: Dorohusk, Chełm, Dołhobyczów, Zosin ? Horodło, Hrubieszów, Hrebenne ? Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski.
 3. Mieszkańcy Powiatu decydujący się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy ponoszą pełne koszty utrzymania tych osób.
 4. Wszyscy mieszkańcy Powiatu, którzy już udzielili wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o zgłoszenie tego faktu do miejscowego urzędu miasta / gminy ? działanie ma to na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców z Ukrainy.
 5. Mieszkańcy, którzy chcą udzielić wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o kontakt z właściwym urzędem miasta/gminy. Jednocześnie przypominamy, iż to mieszkańcy przyjmujący ponoszą koszt utrzymania tychże osób.
 6. Doceniając inicjatywy oddolne mieszkańców organizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby prosimy, aby były one celowane, tj. organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji.
 7. W przypadku zamiaru organizowania zbiórki prosimy o wcześniejsze rozeznanie potrzeb (co jest potrzebne, komu konkretnie będzie ta pomoc dedykowana)
 8. Wszelkie inicjatyw oddolne prosimy konsultować z właściwym urzędem miasta/gminy.
 9. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców Powiatu o zachowanie czujności, ponieważ w zaistniałej sytuacji może dochodzić do nadużyć, które pod pretekstem wsparcia dla obywateli Ukrainy stanowią działania mające na celu uzyskanie korzyści majątkowych.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/premier/pomagamukrainie?zglos-sie-do-akcji

https://www.pomagamukrainie.gov.pl/

Skip to content