Straż pożarna apeluje: STOP pożarom traw!

Przed nami sezon wiosenno-letni i idące niestety za nim naganne zjawisko wypalania traw. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie ostrzega, iż jest to zabroniona czynność, pozbawiona jakiegokolwiek sensu, narażająca życie postronnych.

Komenda Powiatowa PSP w Łukowie informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody zabrania się wypalania roślinności na łąkach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Osoby, które łamią ten przepis podlegają karze aresztu albo grzywny.

– Wypalanie łąk i nieużytków rolnych jest łamaniem obowiązującego prawa, jest zjawiskiem szkodliwym nie przynoszącym żadnych korzyści związanych z uprawą – informują łukowscy strażacy. Bardzo często z niewinnego wypalania łąk i nieużytków powstaje groźny pożar obejmujący swym zasięgiem kompleksy leśne (lasy państwowe, lasy prywatne), budynki mieszkalne oraz gospodarskie – dodają.

Niestety część mieszkańców powiatu łukowskiego jest głucha na ostrzeżenia i apele zawodowych strażaków bądź działających w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Tylko w samym kwietniu strażacy odnotowali kilka przypadków wypalania traw, m.in. w Guzówce w gminie Stoczek Łukowski. Strażacy nie ustają jednak w apelach i informują, że nieuzasadnione niczym wypalanie traw to czynność, którą należy rozpatrywać jedynie w negatywnych aspektach.

– Z każdym dniem odnotowujemy coraz większą ilość przypadków bezmyślnego wypalania traw. Pożar staje się zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzkiego, staje się zagrożeniem dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz mienia w znacznych rozmiarach – mówią przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Strażacy przestrzegają, że powstające przy wypalaniu traw zadymienie może pogorszyć warunki widoczności i utrudnić bezpieczne poruszanie się pojazdów po drogach publicznych, co w konsekwencji może być bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych. Pamiętajmy także, że między innymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm został wprowadzony zakaz wypalania gruntów rolnych.

– Przed podpaleniem trawy pomyśl o skutkach i konsekwencjach swojej bezmyślnej niczym nie uzasadnionej decyzji! – apelują strażacy.

 

Skip to content