STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBIESZÓW

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik do obwieszczenia.

POBIERZ WNIOSEK

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

Skip to content