Stypendia uczniowskie.Lubelska kuźnia talentów 2021-2023

W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program ?Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023? skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).[szczegółowe informacje dot. programu ?Lubelskie wspiera uzdolnionych? w artykule]

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy ?Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023?, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2023, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Program ?Lubelska kuźnia talentów 2021-2023? skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 kontynuują naukę w  szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej ? szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). [szczegółowe informacje dot. programu ?Lubelska kuźnia talentów? w artykule]

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w ramach powyższych programów będą przyjmowane w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

Program ?Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II? skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub ogólnych tj.: przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę (w I klasie) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej ? szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim, spełniający warunki określone w regulaminie.  [szczegółowe informacje dot. programu Lubelska kuźnia talentów II]

Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego ?Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II? planowany jest na styczeń 2023 r.

Projekty skierowane są również do, spełniających kryteria, uczniów z niepełnosprawnościami. strona internetowa Województwa Lubelskiego = www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie, dostosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowych informacji na temat programów stypendialnych dla uczniów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: (81) 47 81 459, (81) 44 16 716; (81) 44 16 713 lub poprzez skrzynkę e-mail: [email protected]

Godziny pracy: poniedziałek ? piątek 7.30 ? 15.30.

Skip to content