Świat widziany przez alkogogle i narkogogle – wężykiem koledzy , wężykiem

W czwartek  23.02.2017r., w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom odbyły się zajęcia, które  miały uświadomić młodzieży jak alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły.  Młodzież miała możliwość założenia “na własne nosy” narkogogli oraz alkogogli. W ten sposób uczniowie mogli się przekonać jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków.

Problemem było przejście dwóch kroków czy przywitanie się z kolegą, więc można sobie wyobrazić jak niebezpieczne i nieodpowiedzialne jest wsiadanie “pod wpływem” za kierownicę.

Organizatorom przedsięwzięcia udało się osiągnąć zamierzony cel i zniechęcić młodzież do eksperymentowania z niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi.

Skip to content