Świąteczny prezent dla mieszkańców Gminy Trzebieszów za 4,5 mln zł :)

21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16.

Na 251 wniosków, które przeszło weryfikacje formalna dofinansowanie uzyskało 108 wniosków. Z powiatu łukowskiego najlepiej wypadła Gmina Trzebieszów zajmując 27 pozycję w rankingu uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

 

Wartość projektu RPLU.04.01.00-06-0086/16, ?Odnawialne źródła energii w gminie Trzebieszów? to 4 486 937,49 zł.

🙂

Skip to content