Światłowód w naszej Gminie. Ważne informacje dla mieszkańców gminy !!!

POPC – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu możliwości technologii cyfrowych.

Trzeci konkurs POPC objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym  obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie. 

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Poska Cyfrowa ?Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Iinternetu o wysokich przepustowościach? współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółki FIBEE wygrały konkursy na inwestycje w 21 obszarach, na terenie siedmiu województw w Polsce.

Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych.

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego indywidualnie dostawcy.

Więcej o POPC można przeczytać na stronie www.cppc.gov.pl

FIBEE W POPC3

Zaplanowana inwestycja obejmuje 19 obszarów i zapewni dostęp do nowoczesnej i wydajnej sieci światłowodowej w technologii FTTH (czyli ang. Fiber-To-The-Home), światłowód do domu dla 500 000 gospodarstw domowych i 1650 jednostek oświatowych.

Całkowita wartość projektu to:ponad 1,3 mld złotych

OSE –OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE będzie w całości finansowana z budżetu państwa i pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. Dzięki temu nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. Operatorem sieci OSE jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Podstawowym warunkiem uruchomienia OSE jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej dla szkół. Szkoły, do których doprowadzona zostanie sieć światłowodowa w ramach programu OSE będą mogły bezpłatnie korzystać z niej przez 10 lat.

 

.

Skip to content