Święto w naszej gminie.

W środę, 23 października 2019 r. pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk Wójta Gminy Trzebieszów Pana Mirosława Szekalis okolicznościowe medale Prezydenta RP nadane  postanowieniem z dnia 19 września br. 

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i wypoczynku w Trzebieszowie. 

Gospodarz spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Trzebieszowie w osobie Wójta Mirosława Szekalisa powitał wszystkich zebranych oraz wyraził wdzięczność za wkład, jaki dostojni jubilaci wnieśli w rozwój Gminy Trzebieszów.  Po inauguracyjnych przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP, której dokonali Wójt Gminy Trzebieszów oraz Kierownik USC w Trzebieszowie Pani Renata Nowik.

Jubileusz 50- lecia  pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

FOTOGALERIA

Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością dostojni jubilaci obchodzący swoją 60-tą  rocznicę ślubu (diamentowe gody)  oraz 65-rocznicę ślubu  (żelazne gody). 

Jubileusz 60- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili w tym roku Państwo

Jubileusz 65- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili w tym roku Państwo:

 

Uroczystość uświetniona była występami artystycznymi młodzieży ze szkoły podstawowej w Jakuszach i Kabaretu Zaścianek.

Fot. Sławomir Smolak

 

Skip to content