Szkolenie LGD nt. Podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  wraz Gminą Trzebieszów zaprasza osoby fizyczne (szczególnie poniżej 35 i powyżej 50 roku życia, a także kobiety) oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Trzebieszów na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD ?RAZEM?
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Koszty kwalifikowalne projektów
  5. Kryteria i zasady wyboru projektów

Spotkanie odbędzie się:

15.09.2016 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, w godz. 16.00- 18.00

PO SPOTKANIU BĘDZIE MOŻLIWE SKONSULTOWANIA POMYSŁU NA PROJEKT POD KĄTEM KWALIFIKOWALNOŚCI DO DOFINASOWANIA  ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail [email protected]

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content