Umowa na przebudowę drogi w Kurowie podpisana

Informujemy, że w dniu 8 września 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzebieszów a Wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.   w Lubartowie na realizację zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej 102309L w Kurowie wraz ze skrzyżowaniami dróg 114322L, 114321L, 114323L  i 102310L.

             Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania  Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii dla operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65151-UM0300610/19.

Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi:  1 026 423,09 zł  brutto.

Wysokość dofinansowania to 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze;
  2. Roboty rozbiórkowe;
  3. Roboty ziemne;
  4. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej;
  5. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;
  6. Zjazdy do posesji;
  7. Pobocza;
  8. Roboty wykończeniowe.
Skip to content