Umowa o współpracy w dziedzinie kultywowania i promowania pamięci historycznej.

29 kwietnia  w w Urzędzie Gminy Adamów i Trzebieszów przedstawiciele OSP w Nurzynie podpisali umowę partnerską o współpracy mającej na celu promocję historii naszego regionu.
 
Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Adamów, Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Gmina Trzebieszów i Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie, która jest w trakcie otwierania Izby Pamięci. Współpraca zakłada prowadzenie działań zmierzających do wspólnego gromadzenia, udostępniania i trwałej ochrony dóbr kultury związanych z historią, techniką, wojskowością w czasach II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych bohaterów. Jej efektem będą prelekcje, wystawy, publikaje i materiały źródłowe, których rolą będzie popularyzacja historii wśród różnych grup społecznych. Współpraca szczególną rolę przypisuje Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, które dzięki doświadczeniu, będzie mogło wspierać inicjatywy OSP Nurzyna. Z kolei tamtejsza Izba Pamięci oferuje szereg materiałów związanych tematycznie z losami mieszkańców powiatu łukowskiego w okresie okupacji i początków komunizmu. Projekt rysuje się bardzo obiecująco. Liczymy na owocną współpracę i dziękujemy za zaufanie.
 
 
 

 
Projekt pt. “Utworzenie izby pamięci w Nurzynie, Gmina Trzebieszów , poświęconej wydarzeniom II wojny światowej na obszarze LGD, jaki jest realizowany przez OSP w Nurzynie otrzymał dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
 
Skip to content