Umowy na drogę w Trzebieszowie Drugim i Leszczance podpisane

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzebieszów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.,  w Lubartowie

na realizację zadania pn;

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Trzebieszów

Część I – Przebudowa drogi gminnej Nr 101701L w miejscowości Trzebieszów Drugi
Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi: 1 661 576,46 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu to 60% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakres zamówienia obejmuje:

 

Część II – Przebudowa drogi gminnej Nr 102307L, 102306L, 102308L w miejscowości Leszczanka.

Całkowita wartość inwestycji wynosi:  1 218 306,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu to 60% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zakres zamówienia obejmuje:

 

Skip to content