Umowy na wsparcie organizacji pozarządowych w terenu naszej gminie podpisane.

W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis przy kontrasygancie Pani Skarbnik Marty Zdunek  podpisał  umowy na dofinansowanie działań lokalnych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Trzebieszów.

Wszystkie  organizacje, które złożyły wnioski otrzymały dofinansowanie wg potrzeb. Rada Gminy, na wniosek Wójta w ramach programu współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi na ten rok przeznaczyła kwotę 50 tysięcy zł.  Kwota ta została rozdzielona zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzebieszów nr 58 /2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

 

Skip to content