Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie dróg powiatowych w Gminie Trzebieszów

W czwartek 7 lipca br. w obecności licznych zaproszonych gości przy zakładach Mięsnych “Wierzejki” w Płudach Wojewoda Lubelski Lech Sprawka dokonał oficjalnego oddania do użytku dróg powiatowych n terenie gminy Trzebieszów.

W połowie ubiegłego roku Powiat Łukowski przy wsparciu rządowym i środków finansowych z Gminy Trzebieszów  rozpoczął realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1315L ? Zaolszynie – Wierzejki, (to jest ten odcinek przy którym odbywała  się niniejsza uroczystość),  1316L ? w Wierzejkach1317L ? Jakusze – Wierzejki.

Inwestycja realizowana była z 60% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim oraz wsparciem samorządu Gminy Trzebieszów.

Całkowita wartość projektu to 11,6 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to prawie 7mln zł.  Łącznie, na obszarze Gminy Trzebieszów  przebudowie poddano 14 km dróg w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości wzdłużnej i poprzecznej  nawierzchni.

Wykonawcą robót byli: Regionalne Drogi Podlaskie w Siedlcach, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych ? S. A. w Łukowie

Podziękowanie Wójta Gminy Trzebieszów.

 

 

 

 

RELACJA TVP 3 LUBLIN – TUTAJ

 

 

Skip to content