Uroczyste oddanie drogi w Szaniawach-Poniatach

W dniu 9 maja 2017 roku miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej drogi Gminnej w Szaniawach-Poniatachh (gm. Trzebieszów). W otwarciu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk,  Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Radni Rady Gminy Trzebieszów, Sołtysi Gminy Trzebieszów oraz Radę Sołecką wsi Szaniawy-Poniaty,  Zastępca Wójta Gminy Trzebieszów Jacek Kryszczak, Sekretarz Gminy Sławomir Smolak, Ks. Jan Grzesiak proboszcz parafii Szaniawy i mieszkańcy Szaniaw-Poniat. Wśród zaproszonych gości przybyli przedstawiciele Zarządu PRD ?Regionalne Drogi Podlaskie? Sp. z o.o ? wykonawcy drogi, projektant drogi ? Tomasz Rykaczewski, Przedstawiciele Gazety Wspólnota Łukowska ? Małgorzata Oknińska i Martę Karwowska, Przedstawiciel Katolickiego Radia Podlasie ? Sławomir Karczewski.

Droga została poświęcona przez Ks. Ks Jana Grzesiaka proboszcza parafii tutejszej.

FOTOGALERIA

Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Wójt Gminy serdecznie podziękował Panu Wicewojewodzie za wsparcie gminnej inwestycji przez środki rządowe. Do podziękowań dołączyli się przedstawiciele Rady Gminy Trzebieszów oraz Pan Konstanty Strus Honorowy Obywatel Gminy Trzebieszów.

Czekamy na następne projekty 🙂


Gmina Trzebieszów zrealizowała projekt:

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty. Modernizacja została sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  Wartość całej inwestycji wyniosła 1 217 226,87 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania.

  • rozebrano istniejący w części drogi chodnik, którego obecny stan był niezadowalający,
  • wykonano kanalizację deszczową wraz z kratami zbierającymi wodę, co spowodowało  prawidłowe odwodnienie jezdni,
  • wykonano ścieżkę rowerową oraz chodnik, co zwiększyło bezpieczeństwo poruszania się po drodze dla kierowców i pieszych oraz czas użytkowania drogi.

Kolejnym etapem zwiększającym bezpieczeństwo kierowców i pieszych było oznakowanie poziome poprzez namalowanie linii segregacyjnych ciągłych, przerywanych, przejść dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu, linii zatrzymań oraz innych. W ramach oznakowania pionowego zostały wykonanych i stosownie umiejscowionych 24 znaki drogowe.

Ponadto zostały przebudowane zjazdy do posesji. Istniejące zostały rozebrane, gdyż pod większością z nich nie było przepustów i pobudowano nowe.

Następnym etapem projektu było wykonanie chodnika z kostki grubości 6 cm i podbudowie 20 cm w obrzeżach betonowych wzdłuż całej długości przebudowywanej drogi, od strony posesji, natomiast od strony ścieżki rowerowej został  wbudowany krawężnik 15×30, co spowodowało wyraźne oddzielenie (różnica poziomów 12 cm) ruchu pieszego od rowerowego.

W ramach projektu została wybudowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m z oznakowaniem poziomym i pionowym, co istotnie poprawiło bezpieczeństwo. Została  wykonana też zatoka autobusowa głębokości 3 m wraz z peronem z chodnika. W ramach przebudowy drogi została też wykonana nakładka z masy asfaltowej wiążącej grubości średnio 6 cm oraz warstwa ścieralna grubości 4 cm.

W efekcie realizacji projektu uzyskaliśmy:

  • przebudowę drogi długości 928,35 mb,
  • poszerzenie ww jezdni z obecnej szerokości 5m do szerokości 6 m,
  • budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości 928,35 mb ;
  • budowę jednej zatoki autobusowej wraz z peronem;
  • budowę ścieżki rowerowej szerokości 1,5 m i długości 810 mb,
  • przebudowę 1 skrzyżowania z drogą wyższej kategorii (powiatową),
  • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającą przebudowywaną drogę.

 Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

Uzyskane dofinansowanie to:          608 613,43 zł.

Skip to content