Uroczysty apel z okazji 100-lecia OSP Trzebieszów – cześć 2

Uroczysty apel z okazji 100-lecia OSP Trzebieszów odbył się przy remizie strażackiej OSP .

Wśród licznych zaproszonych gości swoją obecnością uświetnili obchody:

J.E Ks, Bp Piotr Sawczuk,  Ks. Kanonik Andrzej Biernat Diecezjalny Duszpasterz ZOSP RP, Ks. Kanonik  Ryszard Kozieł Gminny duszpasterz OSP,  Senator RP  Stanisław Gogacz, Poseł na SEJM RP Krzysztof Głuchowski,  Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ? st. bryg. Szczepan Goławski, Starosta Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss, Członkowie Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, sympatycy i rodziny osób biorących udział w uroczystości.

 Podczas uroczystości  dh Jarosław Modrzewski, Komendant Gminny Związku OSP RP w Trzebieszowie złożył raport  Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ? st. bryg. Szczepanowi  Goławskiemu.

FOTOGALERIA

 

Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt.

Uroczystość otworzył dh Jacek Krzyszczak Prezes OSP Trzebieszów, który zapoznał zaproszonych gości z historią trzebieszowskiej jednostki OSP.

Ks. Biskup Piotr dokonał uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz samochodu pożarniczego.

FOTOGALERIA

W kolejności wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku druh Andrzej Mączyński odczytał akt nadania Złotego  Znaku ZOSP RP.
Dekoracji OSP tym zaszczytnym odznaczeniem dokonał w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku  Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku  dh Janusz Kozioł w asyście Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepana Goławskiego.

W dalszej kolejności dokonano odznaczenia zasłużonych członków OSP za  długoletnią, nienaganną służbę społeczną.  Listę odznaczonych odczytał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku druh Andrzej Mączyński.

Wręczenie odznaczeń dokonał członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku dh Janusz Kozioł  w asyście Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Szczepana Goławskiego.

Podczas uroczystości zostali odznaczeni następujący druhowie:  

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  uchwałą z dnia 25.02.2016 r. nadało

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

 1. Henryk Gil
 2. Mirosław Szekalis

Podpisał: Prezes Zarządu Głównego Związku Waldemar Pawlak

FOTOGALERIA

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  uchwałą z dnia 25.02.2016 r. nadało

Medal złoty po raz drugi:

 1. Tomasz Kowalczyk
 2. Jan Szczygielski

Podpisał: Prezes Zarządu Głównego Związku Waldemar Pawlak

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie uchwałą z dnia 08.04.2016 r. nadało:

Medal złoty druhom:

 1. Jacek Antonowicz
 2. Piotr Gil
 3. Michał Śledź
 4. Janusz Pękala

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Starownik

Medal srebrny druhom:

 1. Michał Gruchała
 2. Krzysztof Grochowski
 3. Andrzej Hryciuk

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Starownik

Medal brązowy druhom:

 1. Andrzej Antonowicz
 2. Andrzej Bernat
 3. Kazimierz Jaworski
 4. Grzegorz Jaszczuk
 5. Piotr Kłopotek
 6. Jerzy Kłopotek
 7. Piotr Kowalczyk
 8. Kan.Ryszard Kozieł
 9. Adam Krasuski
 10. Jacek Krzyszczk
 11. Pan Jarosław Trokowicz

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Starownik

FOTOGALERIA

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie uchwałą z dnia

21.06.2016 r. nadało:

Odznakę ?Strażak Wzorowy? druhom:

 1. Michał Antonowicz
 2. Tomasz Boboń
 3. Krzysztof Buczek
 4. Kamil Gil
 5. Rafał Jasiński
 6. Grzegorz Kłopotek
 7. Paweł Kaliński
 8. Janusz Kłopotek
 9. Mariusz Kowalczyk
 10. Janusz Krasuski
 11. Michał Małycha
 12. Kamil Mościcki
 13. Karol Szydłowski
 14. Hubert Śledź
 15. Marcin Śledź
 16. Mirosław Śledź

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Janusz Kozioł

FOTOGALERIA

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie uchwałą z dnia 21.06.2016 r. nadało odznakę za wysługę lat:

70-ciu:

 1. Tadeusz Dąbrowski
 2. Zygmunt Kłopotek

65-ciu:

 1. Lucjan Kłopotek
 2. Stanisław Kłopotek
 3. Czesław Śledź

60-ciu:

 1. Jan Kamecki
 2. Mieczysław Śledź
 3. Lucjan Walo

50-ciu:

 1. Andrzej Egier
 2. Mieczysław Gil
 3. Henryk Matejek
 4. Tadeusz Nieroda
 5. Kazimierz Przybysz

Po uhonorowaniu zasłużonych druhów nastąpiło uroczyste wbicie gwoździ na pamiątkowej tablicy.

FOTOGALERIA

Na koniec listy gratulacyjne i sława podziękowania złożyli druhom z OSP Trzebieszów:

Panowie  Stanisław Gogacz Senator RP i Krzysztof Głuchowski Poseł na Sejm RP,

Pani   Małgorzata  Bogusz, Kierownika Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, reprezentującą Wojewodę Lubelskiego,

St. bryg.  Szczepan Goławski, Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz St. bryg. Tomasz Majewski, Komendant Powiatowego  PSP   w Łukowie,

Pana Janusz Kozioł, Starosta Łukowski,

Pana Mirosław Szekalis, Wójta Gminy Trzebieszów oraz dh Marek Izdebski

oraz

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP Lubartów : )

Na zakończenie druhowie spotkali się na wspólnym obiedzie w remizie OSP Trzebieszów 🙂

FOTOGALERIA

Listy gratulacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content