Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Trzebieszów do programu: ?Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej? ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Trzebieszów (można także drogą elektroniczną)
lub do sołtysów w terminie do 24 lutego 2023 roku.

 

Wzór ankiety dostępny jest poniżej w dokumentach do pobrania oraz w Urzędzie Gminy.

POBIERZ ANKIETĘ

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Każdy we własnym zakresie zobowiązany będzie do dostarczenia oczyszczonych i posegregowanych wg. rodzaju odpadów do miejsca wskazanego przez gminę. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

UWAGA. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodrczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Skip to content