UWAGA: HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW “Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów”

INFORMACJA DODATKOWA

1)OPIS TYPÓW INSTALACJI – POBIERZ

2) ZESTAWIENIE TYPÓW INSTALACJI WG LOKALIZACJI – POBIERZ

 

 

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza do podpisywania umów na kolektory słoneczne.

W związku z realizacją projektu pn:“Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów”, informujemy wylosowanych mieszkańców,   że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Podpisywanie umów na poszczególne rodzaje instalacji odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie od dnia 16.02.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. w pokoju nr 13 (I piętro) Urzędu Gminy Trzebieszów w godzinach urzędowania zgodnie z załączonym harmonogramem.

Do podpisania umowy niezbędne będą:

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Niedokonanie wpłaty przed montażem instalacji będzie równoznaczne   z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, z którymi zostały podpisane umowy  proszeni są w pierwszej kolejności do:

– uregulowania wszelkich zobowiązań wobec gminy,
– ostatecznego dostosowania pomieszczeń i dachów do montażu kolektorów.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku                      wycofania się mieszkańca z listy utworzonej podczas losowania.

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest w okresie od marca do czerwca 2018 r.

Celem ustalenia terminu podpisania umowy, rezygnacji z udziału w projekcie lub  wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Referatu Infrastruktury Technicznej, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ? pok. 12 i 13 ? tel. (25) 796-03-55, w. 204  i 207, e-mail: [email protected] lub [email protected].

POBIERZ

1.Wzór umowy z mieszkańcami.

2.Harmonogram podpisywania umów.

Wójt Gminy Trzebieszów

    /-/ Mirosław Szekalis


HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW

“Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów”

 

Lokalizacja

Planowany termin

Celiny

 

 

 

16.02.2018 ,  19-20.02.2018

(z wyjątkiem soboty 17 i niedzieli 18 lutego 2018 r.)

Zapraszamy w

 • Piątek 16 lutego
 • Poniedziałek  19 lutego
 • Wtorek 20 lutego

w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

Dębowica

Nurzyna

Gołowierzchy

Świercze

Karwów

 

 

 

21.02.2018 – 23.02.2018

Zapraszamy 

 • 21 lutego (środa)
  godzina 7.30-15.30
 • 22 lutego (czwartek)
  godzina 9.30-17.30
 • 23 lutego (piątek)
  godzina 7.30-15.30

Popławy-Rogale

Szaniawy-Matysy

Szaniawy-Poniaty

Trzebieszów Pierwszy

 

 

26.02.2018 – 28.02.2018

Zapraszamy

 • 26 lutego (poniedziałek)
 • 27 lutego  (wtorek)
 • 28 lutego (środa)

w godzinach 7.30-15.30

 

 

Trzebieszów Drugi

Trzebieszów ? Kolonia

Wylany

Trzebieszów

 

01.03.2018 – 02.03.2018

Zapraszamy

 • 1 marca (czwartek)
  w godzinach 9.30-17.30
 • 2 marca (piątek)
  w godzinach 7.30-15.30

 

 

Leszczanka

Dębowierzchy

Wierzejki

 

 

05.03.2018 – 07.03.2018

Zapraszamy

 • 5 marca  (poniedziałek)
 • 6 marca (wtorek)
 • 7 marca (środa)

w godzinach 7.30-15.30

 

 

Płudy

Kurów

Jakusze

Zaolszynie

 

 

08.03.2018 – 09.03.2018

Zapraszamy

 • 8 marca (czwartek)
  w godzinach 9.30-17.30
 • 9 marca (piątek)
  w godzinach 7.30-15.30

 

 

Zembry

Mikłusy

Wólka Konopna

 

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4

 

Skip to content