UWAGA: Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.

Oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
To konieczne, aby korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh od 1 grudnia 2022 r.

UWAGA: Przedsiębiorcy muszą do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie o tanim prądzie [79 groszy/kWh]

 
Druk składają jednoosobowi przedsiębiorcy oraz firmy zatrudniające do 250 osób, którzy mają podpisane umowy na dostawę energii, jako przedsiębiorcy i którzy posiadają firmowy punkt poboru energii (PPE), czyli licznik przypisany do firmy.
 
Oświadczenia NIE składają właściciele jednoosobowych firm z CEIDG, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu/ domu i umowy na prąd mają podpisane jako osoby fizyczne albo są najemcą biura, a licznik należy do właściciela biura.
Druk jest uniwersalny; taki sam dla każdego dostawcy energii.
??Można go pobrać pod adresem w BIP Gminy Trzebieszów: 
 
 
?Niższa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
W oświadczeniu należy podać dane firmy oraz dane kontaktowe. Trzeba także wskazać kategorię odbiorcy: np. mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, miejsce instalacji licznika oraz wskazać przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 1 grudnia 2022 r. ? 31 grudnia 2023 r.
Cena gwarantowana 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Oświadczenie należy złożyć w formie:
? papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, składanej osobiście w oddziale, lub rejonie energetycznym albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,
? elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).?
Skip to content