W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków Wójt Gminy Trzebieszów informuje:

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.

Zgłoszenia miejsc utrzymywania drobiu, z wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych, można dokonać również za pośrednictwem sołtysa lub Urzędu Gminy Trzebieszów (pokój nr 13, I piętro).

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

W związku z tym proszę o zastosowanie się do powyższych regulacji.

 

                                                        Wójt Gminy Trzebieszów

                                                           /-/ Mirosław Szekalis

 

Skip to content