WFOŚiGW: Oferta dla osób fizycznych – w ramach projektu pn. EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

termin składania dokumentów: 1 lutego – 31 marca

Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

Regulamin

wniosek o dofinansowanie – część A

wniosek o dofinansowanie – część B

zał. nr 3 – harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg załącznika nr 4

4a – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

4b – informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy

4c – informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela

4d – oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4e – oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

zał. nr 5 – zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

zał. nr 6 – protokół końcowego odbioru robót

 

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej) należy przedłożyć również podpisane przez Wnioskodawcę upoważnienie:

dla osoby fizycznej

  lub

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:
? wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
? wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
? wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
? budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
? budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
? budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ? 14.00, w zależności od miejsca położenia planowanej do realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117, 132, 133) ? powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 ? powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.

Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm – tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 ? powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.

Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 ? powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.
 

Dokumenty do pobrania:

Dokument: Regulamin udzielania dofinansowania  przez WFOŚiGW w Lublinie dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM

Wzór nr 1 – wniosek o dofinansowanie ? część A
Wzór nr 2 – wniosek o dofinansowanie ? część B
Wzór nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg załącznika 4

Wzór nr 5 – Zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów
Wzór nr 6 – Protokół odbioru końcowego robót

 

UWAGA 1!

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej Wnioskodawcy) należy przedłożyć podpisane Upoważnienie:

– dla osoby fizycznej

   lub

– dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

 

UWAGA 2!

W ramach drugiego etapu oceny należy przedłożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie – część B wraz z załącznikiem nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia oraz podpisaną umowę z wykonawcą inwestycji.
 

 

Skip to content