WFOŚiGW: Oferta dla osób fizycznych – w ramach projektu pn. EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:
? wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
? wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
? wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
? budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
? budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
? budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin naboru wniosków: od 17 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ? 14.00, ze względu na miejsce położenia planowanej do realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117) ? powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 ? powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.

Więcej informacji na temat naszej oferty w tym: Regulamin dofinansowania dla osób fizycznych, wzory dokumentów do pobrania na naszej stronie w zakładce dla Beneficjentów w pliku Oferta dla osób fizycznych


Oferta dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:
? wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
? wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
? wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
? budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
? budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
? budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin naboru wniosków: od 17 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ? 14.00, w zależności od miejsca położenia planowanej do realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117) ? powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 ? powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.

Dokumenty do pobrania:

Dokument: Regulamin udzielania dofinansowania  przez WFOŚiGW w Lublinie dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM

Wzór nr 1 – wniosek o dofinansowanie ? część A
Wzór nr 2 – wniosek o dofinansowanie ? część B
Wzór nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg załącznika 4

Wzór nr 5 – Zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów
Wzór nr 6 – Protokół odbioru końcowego robót
 

Skip to content