Wojewoda Lubelski przekazał  Gminie Trzebieszów dotację na drogi.  

10 września br. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył samorządom umowy dotacji udzielonej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łukowie, uczestniczyli Senator RP Stanisław Gogacz, posłowie na Sejm RP Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek,  radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Z-ca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Małgorzata Bogusz, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, członkowie Zarządu, radni Powiatu Łukowskiego z Przewodniczącym Rady Karolem Ciołkiem na czele, wójtowie gmin i burmistrz Miasta Stoczek Łukowski.

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis  przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nurzyńskiego, Skarbnika Gminy Ewy Szczygielskiej oraz Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Jacka Krzyszczaka -Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego otrzymali od Wojewody Lubelskiego PRzemysława Czarnka promesę na kwotę 1 117 889 zł. na budowę dróg w Gminie Trzebieszów.

Podpisane umowy dotyczą 2 zadań powiatowych, których wartość sięga 49 372 438,86 zł,  w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 34 560 707,00 zł. na łącznej długości  31,5 km. Z kolei zadania realizowane na terenie gmin i Miasta Stoczek Łukowski opiewały na łączną wartość 18 981 762,30 zł, przy dofinansowaniu 12 581 618,00 zł na długości dróg 28 km.

Łącznie Powiat i gminy razem zrealizują zadania drogowe na długości ok 60 km za kwotę 68 264 201,16 uzyskując dofinansowanie przekraczające 47 mln zł

To ogrom zadań inwestycyjnych, do tej pory w województwie niespotykany. Premier Morawiecki podpisał listę Funduszu Dróg Samorządowych w województwie lubelskim na kwotę blisko 530 mln zł.

FOTOGALERIA

 

Skip to content