Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mirosława Szekalis za rok 2022

Rada Gminy podczas LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów w dniu 22 czerwca udzieliła Wójtowi Gminy Mirosławowi Szekalis wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. 

Czerwiec to czas podsumowywania pracy gminy oraz pracy wójta. Radni Gminy Trzebieszów po dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2022 uznali, że wójt Mirosław Szekalis swoja praca zasłużył na absolutorium i wotum zaufania. Cieszymy się.

Wójt podziękował swoim współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wyraził nadzieje na lepszą współpracę  z radą i sołtysami na rzecz dobra gminy.

Zastępca Wójta Sławomir Smolak złożył w imieniu swoim, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz obecnych na sesji życzenia i gratulacje.
 

Raport o stanie Gminy oraz przygotowana na Sesje prezentacja dostępny jest tutaj na BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=225&action=details&document_id=1894295.

Każdy z naszych mieszkańców może sobie sam ocenić na podstawie przedstawionego raportu. Prezentacji raportu dokonamy także na przez okres wakacji na stornie FB Gminy Trzebieszów : https://www.facebook.com/trzebieszow

Podczas sesji  oficjalnie został  także powitany i przedstawiony Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rafała Zdunek, który pełni swoja funkcje od 1 maja br.  Wójt życzył  mu owocnej współpracy na rzecz mieszkańców gminy. Pana Rafała chyba nie trzeba przedstawiać 🙂

Gratulujemy i cieszymy się ufając na owocną współpracę na kolejny okres.

Skip to content