Wybory Sołtysa w Popławach-Rogalach

 

OGŁOSZENIE

Dnia 28 czerwca 2021r. (poniedziałek)  o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej OSP w Popławach-Rogalach, odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Popławy-Rogale w sprawie wyboru sołtysa. Proszę o punktualne przybycie.

Aby zebranie było ważne wymagana jest obecność co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyło mniej niż 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa, odbędzie się ono   w drugim terminie, tj. za 15 minut.

Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Z tego względu zebranie jest ważne. 

Skip to content