Wybory Sołtysa w Trzebieszowie Pierwszym

OGŁOSZENIE

Dnia 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowie Pierwszym, odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Trzebieszów Pierwszy w sprawie wyboru sołtysa. Proszę o punktualne przybycie.

Aby zebranie było ważne wymagana jest obecność co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyło mniej niż 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa, odbędzie się ono w drugim terminie, tj. za 15 minut.

Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Z tego względu zebranie jest ważne.

/-/ Mirosław Szekalis
Wójt Gminy Trzebieszów
Skip to content