Wygrane dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Trzebieszów w wysokości 66 tysięcy :)

Już wiadomo. W wyniku naborów Lokalnej Grupy Działania RAZEM w Łukowie dwa projekty naszych stowarzyszeń z Gminy Trzebieszów uzyskały dofinansowanie  na łączną kwotę 66 000 zł

GRATULUJEMY 🙂

Wniosek Stowarzyszenia Aktywnych Trzeciak w Trzebieszowie otrzymał wsparcie w wysokości 18000 zł na wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD i rozwój infrastruktury i usług w zakresie rekreacji na obszarze Gminy Trzebieszów poprzez przygotowanie jednej siłowni napowietrznej z placem zabaw w miejscowości Trzebieszów (na Trzeciaku )

OSP w Nurzynie otrzymało wsparcie w wysokosci 18550 zł  na budowę placu zabaw i  dla dzieci w
miejscowości Nurzyna oraz udostępnienie usług wędkarskich na oczku wodnym.

W ramach konkursu  na Kultywowanie lokalnych tradycji i historii OSP w Trzebieszowie otrzymało wsparcie w wysokości 30 000 zł.

Celem projektu będzie wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycje i historię poprzez

rozszerzenie rozszerzenie repertuaru Orkiestry Dętej działającej przy OSP Trzebieszów.

Cel ten będzie zrealizowany poprzez doposażenie Orkiestry Dętej działającej przy OSP Trzebieszów i rozszerzenie jej repretuaru.

Cele te przyczynia się do zwiększenia świadomego udziału mieszkańców obszaru LGD, w tym Gminy Trzebieszów w różnego rodzaju aktywnościach kulturalnych i społecznych

źródło: http://lgdrazem.pl/wyniki-oceny/

 

 

Skip to content