Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Trzebieszów

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), informuję, że

w dniach od 05.05.2022 r. do 27.05.2022 r.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebieszów, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka urzędowe tablice ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Gminy Trzebieszów

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Świercze.

Wykaz można pobrać tutaj

                                                                                 Wójt Gminy Trzebieszów

                                                                                       /-/ Mirosław Szekalis

Skip to content